Sunucunuza bağlanmış tüm IP adreslerini listeleyin

Port 80’e bağlı tüm IP adreslerini listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi yüksekten küçüğe bağlı IPlerin listesini veriyor:

Biraz daha detaylandıralım.

netstat -tn 2>/dev/null

Bütün iç ve dış network bağlantılarını listelemek için netstatı kullanıyoruz.

  • -n sadece sayısal olarak gösterir
  • -t Sadece TCP bağlantılarını listeler

grep :80

Sadece 80 portuna bağlanmış IP adreslerini listeletiyor.

awk ‘{print $5}’

awk kullanarak sadece 5. alanı listeliyoruz.

cut -d: -f1

cut ile içeriği dışarı çıkartıyoruz

  • -d (delimiter) ayraç ile ayırıyoruz. Default olarak tab kullanılıyor.
  • -f field list şeklinde listeletiyor.

sort | uniq -c | sort -nr

sort ile sıralıyoruz, uniq -c ile grupluyoruz, sort -nr ile sayısal ve yüksekten düşüğe doğru sıralıyoruz bağlantıları.

head

Sadece ilk 10 sonucu göstermemizi sağlıyor.

Referanslar

, , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

%d blogcu bunu beğendi: