Tag Archives | happy birthday xml

XML 10 yaşına girdi!

Evet arkadaşlar XML bu yıl 10 yaşını doldurdu. Şimdi XML nedir biraz bahsedelim bundan, Genişletilebilir İşaretleme Dili (eXtensible Markup Language), hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan, W3C tarafından tanımlanmış bir standarttır. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de […]

Continue Reading · 7

Powered by WordPress. Designed by WooThemes