Tag Archives | head

Sunucunuza bağlanmış tüm IP adreslerini listeleyin

Port 80’e bağlı tüm IP adreslerini listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki gibi yüksekten küçüğe bağlı IPlerin listesini veriyor:

Biraz daha detaylandıralım. netstat -tn 2>/dev/null Bütün iç ve dış network bağlantılarını listelemek için ı kullanıyoruz. -n sadece sayısal olarak gösterir -t Sadece TCP bağlantılarını listeler

grep :80 Sadece 80 portuna bağlanmış IP […]

Continue Reading · 0

Powered by WordPress. Designed by WooThemes