Tag Archives | smf

vBulletin Forum Sistemi

vBulletin ya da kısaca vB, PHP ve MYSQL arabirimlerini kullanan bir forum betiğidir. Programcı ekip 2000 yılında kurulmuştur, Jelsoft Enterprises Ltd. tarafından pazarlanır, ücretlidir. En kullanışlı forum betiklerinden birisidir, hatta en kullanışlısıdır. (daha&helliip;)

Continue Reading · 2

Powered by WordPress. Designed by WooThemes